Catatan Harian

Teruntuk Mereka

Terima kasih untuk beberapa orang yang pernah singgah dalam hidupku. Memberikan warna juga makna di setiap harinya. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk mengenal dan saling bertukar cerita walau ada […]

Read More
Catatan Harian

Satu Minggu Yang Berlalu

Dear My Student, Hai nak, bagaimana kabarmu disana? Hari ini adalah hari ke 6 dari kepergianmu nak. Dan aku mulai merasakan kehilangan yang sangat berarti. Maaf nak, hari ini aku […]

Read More